Kainar podle abecedy

Dvě písně Josefa Kainara postrčily Pětník z ranku spirituálových kapel: Blues železničního mostu nás naučilo přestat se bát složitých akordů a Bledej gentleman byl výzvou pro pódiové podání (a někdy i šaškárny). Když se řekne dvakrát B, mělo by se říct i Č. Černou káru Manča zpívala u maturity z hudebky ještě před zrozením Pětníku, teď vytahujeme tento trumf z rukávu – snad si nenabijeme na hrbolatém dláždění notových osnov ústa.