Odcházím

Autor hudby: trad.

Autor textu:

Svou temnou šlépěj v písku nechám,
z podrážek bot jen setřu jíl
a možná zdá se vám, že spěchám,
však neváhá ten, kdo má cíl.

Já odcházím, kam šel můj táta,
já odcházím, než ztratím dech.
Jen kroků pár a přejdu Jordán,
jen kroků pár na druhý břeh.

Jak nad hlavou mé oči vidí,
je vlků víc než beránků.
Ať nikdo z vás mi nezávidí
mou tichou pouť za červánků.

Já odcházím, kde mámu potkám,
a svoji tvář si zakrývám.
Jen kroků pár a přejdu Jordán,
jen kroků pár, než dojdu tam.

A s hejnem ptáků k horizontu
pak duše má snad odletí
k nebeské stát bráně frontu
a nepředstírat dojetí.

Já odcházím, kam každý míří,
a otevírám náruč snům.
Jen kroků pár a přejdu Jordán,
jen kroků pár, kde je můj dům.