Hop, hop, hop!

Řízná lidovka, toť záruka úspěchu. Ale ta doba, než jsme pochopili, kde je jaká přiznávka. Navíc dvě sloky za sebou ve stejné aranži, to bylo na Honzovu trpělivost moc, pročež vymyslel vražednou modulaci z F do As dur. Úlevu, že ji máme za sebou, vkládáme plně do závěrečného čardáše.