Něco do zšeřelé katedrály

Tahle "Kůsovka" je tradiční příležitostí pro zpěváka tenoru, který si zde vylosoval lead vocal. Zpíváme ji už se třetím tenorem, pokaždé jinak, pokaždé má své kouzlo. Je to zkrátka asi dobrá píseň. Zvlášť pěkně zní v dobře akusticky vybavených prostorách, kde se dlouze držené akordy hezky nesou.