Malá vokální dechovka

Podezříváme kapelníka z toho, že si na této skladbičce částečně vyhojil svou frustraci z toho, že nehraje na dechové, ale pouze na strunné nástroje. Napsal sem totiž pro sebe a své bližní tolik sól na dudy, klarinety, trumpety a hoboje, že to snad ani při běžném poslechu nespočítáte. (Natož kdo to má potom uzpívat.) Nejvíce si ovšem ceníme basové linky "ham ham ham ha koně", která se skvěje ve druhé sloce.