Bodaj by vás

Hudba: lidová / Text: lidový

Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali,
že ste vy mňa na ten tanec nepozvali.
Ja bych bola tancovala,
aj na cimbál niečo dala
a vás všetkých pobozkala.

Čo sa mamka tejto noci natrápila,
len aby vás, vy mládenci, uhostila.
Spiekla múky za tri korce
pre vás chlapci na koláče,
len aby som tancovala.

Už je ameň, už je konec, milí chlapci,
keď už je raz, keď už je raz po tom tanci.
Keď sa nový tanec strhne,
pamätajte, chlaci, na mě,
trebárs bude o polnoci.