Kousavá deka

Hudba: Ivan Mládek/ Text: Zdeněk Svěrák

Osada spí.
Osada spí.
Osada spí a já se ošívám.

Do svítání setrvávám na potlachu,
ke spánku se odebírám plný strachu
a když ráno chladnou rosou zvlhnou stany,
probouzím se abnormálně pokousaný.

Zkušenější kamarádi chlácholej mě:
Měla dlouhý vlas a to tě zmátlo zřejmě,
zato máš teď kousance i kolem žeber,
takovou si na osadu nikdy neber!

Kousavá deka kusadlama seká,
když pod ní spočívám.
Kousavá deka, ta na mě čeká,
osada spí a já se ošívám.
Kousavá deka, kousavá deka,
kdo ji neměl, ví starou belu,
kousavá deka, ta na mě čeká,
osada spí a já se pod ní melu.

Říkali mi, že je měkká jako ovce,
když jsem si ji koupil u nás v partiovce,
to jsem zase sežral hada, podvedli mě,
teď můžu spát odkopaný, co však v zimě?

Jevil o ni zájem jistý Standa Přikryl,
bohužel se lišák nejdřív zkusmo přikryl.
Kamarádi celé noci krásně prosní,
já mám deku kousavou a nevím, co s ní.

Kousavá deka...
...osada spí, osada spí, osada spí a já se pod ní melu.