Pochod plyšových medvědů

Hudba: J. Frei / Text: J. Frei

Lesem se rozléhá strašný hřmot,
stromy se kácejí o překot,
zvířata v hrůze pryč prchají
veřejně, anebo potají.

Rázně, vždy rázně
strašlivým tempem jdou kupředu (levá),
rázně vždy rázně,
oddíly plyšových medvědů.

Žádná síla je nemůže zadržet,
když jdou se bít, jdou se bít
za šťastnější med!