Mé milé dívky

Hudba: J. Depréz / Text: J. Vladislav

Mé milé dívky, já mám dnes
trápení jak ten jeden kněz,
jenž pěkné prase si zabil,
však zloděj mu je uloupil.

Ten zloděj s knězem sousedí
a jde s tím hříchem k zpovědi.
Kněz vyslech jej a udat chtěl,
pak si to ale rozmyslel.

Nemohu! Cožpak se to smí,
zpovědní zradit tajemství?
A tak si řek: ach já mám žal,
však nesmím o tom mluvit dál.