Soudce všeho světa

Hudba: Komenského kancionál / Text: Komenského kancionál

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem Tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.

Ty hledíš k poníženému,
v srdci, v duchu sevřenému.
Ty, Pane, víš, co mi škodí.
Víš také, co se mi hodí.

Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstitelně a tvrdě.
Nech křivdy Tobě samému
soudci poroučím pravému.

Pro Kristovo ponížení,
za nás dostiučinění,
sešli mi za dar z výsosti,
Bože, pokoru s tichostí.