English
English
Zpěv acapella

Zpěv acapella (též a cappella, acapela aj.)

Znamená to zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů. Výraz „a cappella” pochází z italštiny a nemá nic společného s kapelou – „cappella” znamená kaple. Z toho je vidět, že vokální produkce sloužila prvotně bohoslužebným účelům. Dnes se používají i termíny „acapela” a „acapella”, hlavně v angličtině. V češtině si to píše každý, jak chce.

Acapelový zpěv měl v dějinách hudby víc forem. Nejstarší dochovanou formou je gregoriánský chorál, jednohlasý zpěv. V období gotiky se začíná objevovat druhý hlas, například jako držený tón proti melodii prvního hlasu nebo postupující s prvním hlasem ve stejném intervalu (např. kvintě). To byl předchůdce kontrapunktu, fenoménu, který ovládl renesanční a barokní hudbu a vedl ke vzniku mnohahlasých vokálních skladeb. Typickým a nejznámějším skladatelem vokálního kontrapunktu byl Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Pozdní baroko a klasicismus vedly ke zjednodušení hudby a komplikovaná polyfonie (vícehlasá skladba, kde každý hlas je oproti ostatním samostatný a případně i v čase posunutý) byla nahrazená homofonií, tedy souběžným vedením hlasů. To je doba příklonu k lidové hudbě a oblíbenému vedení dvojhlasu v tercii. Jednoduchost a líbivost homofonní hudby ovlivňuje vokální tvorbu i v současné době, zejména v žánru gospelu a spirituálů. Spirituály se právě pod vlivem klasicismu a evropské lidové hudby mění z původního jednohlasého zpěvu s opakovaným motivem na vícehlasou homofonní píseň.

Ve dvacátém století přichází do vokální hudby prvek imitace hudebních nástrojů či vytváření doprovodu k sólistovi. Pro větší roli sólisty a kvůli větší zřetelnosti doprovodu (např. kráčející bas či imitace kytary) vznikají skupiny s malým počtem členů zaměřené na zpěv a cappella (či acapela nebo acapella...).

KONCERTY
více...
ZPRÁVY
30.09.Pětník v novém
16.07.Návrat do Hradce
16.07.Chystáme migraci na Bandzone
01.07.V Třeboni hlasy ode všech přítomných
19.06.V příští sezóně na Notování
03.06.Virtuální šroubovák do ruky
více...
Bydlíme teď na Bandzone Standa Ája Jana HonzaH Aktuální info najdete tam.
Zprávy
Zprávy
Kniha návštěv
Kniha
Koncerty
Koncerty
Písničky
Písničky
Fotky
Fotky